Par skolu

 

~ ~ ~


2016./2017. mācību gadā J. Norviļa Madonas mūzikas skolā mācās 297 audzēkņi. Skolā strādā 32 skolotāji un 6 tehniskie darbinieki.

Laima

Skolā īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas Instrumentālā ("Klavierspēle", "Akordeona spēle", "Kokles spēle", "Vijoļspēle", "Čella spēle", "Pūšaminstrumentu spēle") un Vokālā mūzika ("Kora klase") pamatizglītības pakāpē. Kopš 1964. gada Lubānā pastāv apmācības punkts, kurā skolēni tiek sagatavoti 4 izglītības programmās: "Klavierspēle", "Akordeona spēle", "Flautas spēle" un "Saksofona spēle".

Skola

Skola galveno uzmanību velta kolektīvās muzicēšanas formām. Skolā labā profesionālā līmenī darbojas skolēnu koris, kamerorķestris, pūtēju orķestris, koklētāju ansambļi, akordeonistu ansamblis, mežragu kvartets un klavieru ansambļi.

Skola vasara

Joprojām jaunās skolas koncertzāles akustika ir atzīta par pirmklasīgu un to iecienījuši valsts mēroga mākslinieki, meklējot iespējas tajā koncertēt. Tas ne tikai mūzikas skolas kolektīvam rada iespēju klausīties profesionālu mākslinieku muzicēšanu, radot iespēju audzēkņiem gūt spilgtus mākslinieciskus iespaidus, skolotājiem celt profesionālo kvalifikāciju, bet bērnu vecākiem un pilsētas sabiedrībai rada augstu kultūras vērtību pieejamību, tā veidojot Madonas pilsētu par vienu no aktīvajiem valsts mūzikas dzīves centriem


.

Nu jau tradicionāli mūsu pilsētā viesojas pianists Vestards Šimkus. Šoreiz klausīsimies viņa sniegumu Madonas kultūras namā, piektdien, 17. janvārī plkst. 1900.

Koncerts būs vienlaicīgi arī kā ieskaņas koncerts 3. Starptautiskā Jāņa Norviļa jauno pianistu konkursam un mēs īpaši priecājamies, ka Vestards Šimkus nu jau otro reizi ir piekritis piedalīties konkursa žūrijā.